Liên hệ

Trang web Tra từ điển toán Việt - Anh được xây dựng và phát triển bởi:

Phạm Duy Anh
Cựu sinh viên khoa Toán tin học khóa 2006 - trường ĐH Khoa học tự nhiên HCM
Email: duyanhphamkiller[at]gmail.com
Blog: duyanhpham.com